ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.นครราชสีมา เขต ๒
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
Downloads
Use the filters on the right to find the Downloads you want. Category:

Search Downloads:

Download title Date Author Version Downloads Comments Rating
ตรวจสอบภายใน
No Downloads have been added to this Category
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
No Downloads have been added to this Category
นโยบายและแผน
ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง ปีการศึกษา 2559 22.09.16 Datacenter -- 143 0 --
ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง ปีการศึกษา 2559 ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง อำเภอจักราช 22.09.16 Datacenter -- 110 0 --
ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง อำเภอจักราช ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง อำเภอจักราช
ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง อำเภอโชคชัย 22.09.16 Datacenter -- 107 0 --
ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง อำเภอโชคชัย ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง อำเภอโชคชัย
ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง อำเภอห้วยแถลง 22.09.16 Datacenter -- 107 0 --
ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง อำเภอห้วยแถลง ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง อำเภอห้วยแถลง
ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง อำเภอหนองบุญมาก 22.09.16 Datacenter -- 110 0 --
ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง อำเภอหนองบุญมาก ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง อำเภอหนองบุญมาก
ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 22.09.16 Datacenter -- 79 0 --
ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนขยายโอกาส 22.09.16 Datacenter -- 74 0 --
ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนขยายโอกาส ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนขยายโอกาส
ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1 - 120 คน (ขนาดเล็ก) 22.09.16 Datacenter -- 100 0 --
ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1 - 120 คน (ขนาดเล็ก) ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1 - 120 คน (ขนาดเล็ก)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 121 - 200 คน 22.09.16 Datacenter -- 38 0 --
ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 121 - 200 คน ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 121 - 200 คน
ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 201 - 300 คน 22.09.16 Datacenter -- 56 0 --
ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 201 - 300 คน ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 201 - 300 คน
ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 301 - 499 คน 22.09.16 Datacenter -- 85 0 --
ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 301 - 499 คน ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 301 - 499 คน
ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 500 - 1,499 คน 22.09.16 Datacenter -- 101 0 --
ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 500 - 1,499 คน ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 500 - 1,499 คน
ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1,500 - 2,499 คน 22.09.16 Datacenter -- 99 0 --
ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1,500 - 2,499 คน ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1,500 - 2,499 คน
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สรุปรายการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 15.09.16 Datacenter -- 81 0 --
สรุปรายการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 สรุปรายการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559
บริหารงานบุคคล
No Downloads have been added to this Category
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
No Downloads have been added to this Category
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ข้อมูลนักเรียนจบการศึกษาชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558 15.09.16 Datacenter -- 81 0 --
ข้อมูลนักเรียนจบการศึกษาชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558 ข้อมูลนักเรียนจบการศึกษาชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลนักเรียนจบการศึกษาชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558 15.09.16 Datacenter -- 79 0 --
ข้อมูลนักเรียนจบการศึกษาชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558 ข้อมูลนักเรียนจบการศึกษาชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง ปีการศึกษา 2559 (โรงเรียนเอกชน) 22.09.16 Datacenter -- 108 0 --
ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง ปีการศึกษา 2559 (โรงเรียนเอกชน) ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง ปีการศึกษา 2559 (โรงเรียนเอกชน)
อำนวยการ
No Downloads have been added to this Category
Download Stats Downloads: 17
Downloaded: 1558
Most Downloaded: ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเ... [ 143 ]
Most Recent: ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเ... [ 99 ]