ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.นครราชสีมา เขต ๒
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
Welcome
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
dc.korat2.go.th แสดงผลได้ดีที่สุดบนความละเอียด 1366 x 768 px
Latest Downloads
» ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1,500 - 2,499 คน
» ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 500 - 1,499 คน
» ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 301 - 499 คน
» ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 201 - 300 คน
» ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 121 - 200 คน
» ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1 - 120 คน (ขนาดเล็ก)
» ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนขยายโอกาส
» ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
» ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง อำเภอหนองบุญมาก
» ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง อำเภอห้วยแถลง
» ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง อำเภอโชคชัย
» ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง อำเภอจักราช
» ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง ปีการศึกษา 2559
» ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง ปีการศึกษา 2559 (โรงเรียนเอกชน)
» สรุปรายการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559
» ข้อมูลนักเรียนจบการศึกษาชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558
» ข้อมูลนักเรียนจบการศึกษาชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558
News

No News has been posted yet