ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.นครราชสีมา เขต ๒
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
นโยบายและแผน

ปีการศึกษา 2559

- ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง ปีการศึกษา 2559
- ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง อำเภอจักราช
- ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง อำเภอโชคชัย
- ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง อำเภอห้วยแถลง
- ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง อำเภอหนองบุญมาก
- ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
- ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนขยายโอกาส
- ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1 - 120 คน (ขนาดเล็ก)
- ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 121 - 200 คน
- ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 201 - 300 คน
- ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 301 - 499 คน
- ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 500 - 1,499 คน
- ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน เพศ ห้อง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1,500 - 2,499 คน